Vann på Nett

Jern- og manganoksiderende bakterier i drikkevannsledninger. Konsekvenser for dannelse av biofilm/slam

Forfatter:
År:
Årgang: 34
Utgave: 2
Tema: Vannledninger,