Vann på Nett

Hva er godt badevann – sett med myndighetenes, kommunenes og brukernes øyne? Bakteriologisk kontroll av friluftsbadevann. Refleksjoner fra overvåking av Trondheims badeplasser

Forfatter:
År:
Årgang: 30
Utgave: 3
Tema: Vannkvalitet,