Vannprisen 2023 er delt ut

Bo Wingård – mottaker av Vannprisen 2023 flankert av Geir Torgersen fra Vannforeningen og Sigmund Tøien fra RIF Onsdag 20. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Bo Wingård. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Urbane vassdrag – byenes skattekiste». Arrangementet fant sted i Miljødirektoratets … les mer

Reisebrev fra Stockholm 19-24 august

22. mars vant vi, fire jenter fra Horten Videregående skole, Norsk junior vannpris. Vi fikk en fin pengepremie på 20 000 kr i tillegg til muligheten å representere Norge i den internasjonale finalen i Stockholm! Vi har nettopp kommet tilbake fra denne utrolige opplevelsen, og ønsker å dele våre opplevelser fra denne reisen.… les mer

Harsha Ratnaweera er visepresident i EWA

Norsk vannforening representerer Norge i European Water Association (EWA), som omfatter over 55 000 vannfaglige medlemmer i Europa fra 27 land. Harsha Ratnaweera representerer Vannforeningen i EWA og nå valgt inn som visepresident!… les mer

Bærumbekkenes beskytter – Portrettintervju med Bo Wingård, vinner av Vannprisen 2023

Med raske, lette skritt kommer han inn døra. Han har vært pensjonist i 15 år allerede, men det er ikke lett å avsløre. Her er det snert i frasparket og kjappe replikker. Her er det fortsatt mye energi! Og takknemlige er vi for at denne energien kanaliseres i retning av vannet vårt, via Bærum Elveforum, … les mer

Den Europeiske Vannforeningen (EWA) tildeler den prestisjefulle Dunbar Medal til professor Hallvard Ødegaard.

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Sponset av IFAT München, verdensleder i andelsmesser innen vannsektoren, feires professor Ødegaard’s prestasjoner med denne biennale ære. … les mer

Bilde av Marit Carlsen

Semesteroversikt | Høst 2023

Oversikt over høsten fagtreff og seminarer får du her! Du velger fysisk eller digital deltakelse. … les mer

Løselighet og biotilgjengelighet av fosfor bundet til brepartikler i Gudbrandsdalslågens nedbørsfelt, og mulig betydning for algevekst i Mjøsa

Simen Gustu Johansen har skrevet masteroppgave med støtte fra Vannforeningen og deler en oppsummering med oss her. … les mer

Nye forvaltningsplaner for Norge!

Vannforvaltningsplanene er nå godkjent av Klima- og miljødepartementet og andre berørte departementer, og i underkant av 10 000 av totalt 34 052 elver, bekker, innsjøer, grunnvann og kystvann må forbedre miljøtilstanden innen definerte tidsrammer. Vannregionmyndigheten har ledet en ryddig og oversiktlig planprosess, og mottatt mange gode innspill som direktoratene i stor grad har tatt til … les mer

Reisebrev – Vannprosjekt i Tanzania

Som en del av vårt masterprosjekt på NTNU, vi fikk i februar 2023 reise til Haydom, Tanzania. Målet med reisen var å ta vannprøver og gjennomføre intervjuer i landsbyer i nærheten av Haydom by. Mange av landsbyene i området har begrenset tilgang til vann og vårt håp er derfor å bruke det vi har samlet … les mer

Klimaendringer, flom, tørke og helse –Lancet Countdown policy brief for Norge

(Bilde av Marit Carlsen) Norge er et land med mye vær i mange varianter. Det typiske er hva mange vil kalle dårlig vær med mye nedbør og perioder uten sol og varme. Flom og ulike typer skred er kjente utfordringer, og dersom de forårsaker skade får det oppmerk- somhet i media. Også perioder med unormal … les mer

Nyhetsarkiv