Nytt styre i Norsk vannforening

På årets generalforsamling ble Maria Ystrøm Bislingen valgt som ny styreleder. Bislingen har vært med i styret siden 2021, først som styremedlem og har det siste året vært nestleder. Med seg har hun tre nye styremedlemmer: Natalie Allum, Herman Helness og Tora Alexandra Ziesler Schraffenberg. Sammen med Jan-Erik Thrane, Geir Torgersen, Inga McCarley Potter, Øivind … les mer

Vannprisen 2024 tildeles Bent Christen Braskerud

Vinneren av Vannprisen 2024 er kåret. Prisen i år går til Bent Christen Braskerud for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering. Gjennom mange år har Bent vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold. Bent er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad … les mer

Norsk Juniorvannpris 2024 går til Kasun Siriwardane

I mars gikk finalen i Norsk Juniorvannpris av stabelen. Det var femten år gamle Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger som tok seieren.… les mer

Generalforsamling i Vannforeningen 2024

Årets generalforsamling avholdes 11. april kl. 15.30-16.30 i Røverstaden. Velkommen til alle medlemmer! Generalforsamlingen gjennomføres fysisk og med mulighet for digital deltakelse. Mer info og påmelding her: Generalforsamling i Norsk vannforening 2024 (Foto: Getty Images)

Vannprisen 2024: Kandidater ønskes (frist 15/2)

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier … les mer

Semesteroversikt | Vår og høst 2024

Her finner du fagtreff og seminarer som skjer våren 2024.… les mer

Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående. Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder … les mer

VANN blir digital!

Styret i Norsk vannforening har besluttet at VANN skal utgis i digitalt format via plattformen Issuu. Fra og med VANN 4 i 2023 vil alle medlemmer få tilsendt nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven. Den digitale utgivelsen er inkludert i alle typer medlemskap. Hvis du som personlig medlem fortsatt ønsker å få tilsendt den … les mer

Legitimitet og oppslutning om regelverk

I løpet av oktober har et nytt lag bestående av mer enn 11.000 lokalpolitikere inntatt landets 356 kommune- og bystyrer. De representerer ulike politiske partier som har det til felles at de alle ønsker å påvirke utviklingen til det beste for de som bor og arbeider i kommunen sin. For å oppnå det har de … les mer

Reisebrev fra Ghana

Den 16. januar reiste jeg (Guro Aasen) og Solveig Erga fra NMBU i Ås til UDS, University for Development Studies, i Tamale, Ghana med støtte fra Norsk vannforening. Formålet med reisen var feltarbeid til masteroppgavene våre på masterstudiet i Vann- og miljøteknikk. Oppholdet varte i 11 uker. Ghana ligger langs kysten av Vest-Afrika, og Tamale … les mer

Nyhetsarkiv