Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående. Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder … les mer

VANN blir digital!

Styret i Norsk vannforening har besluttet at VANN skal utgis i digitalt format via plattformen Issuu. Fra og med VANN 4 i 2023 vil alle medlemmer få tilsendt nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven. Den digitale utgivelsen er inkludert i alle typer medlemskap. Hvis du som personlig medlem fortsatt ønsker å få tilsendt den … les mer

Reisebrev fra Ghana

Den 16. januar reiste jeg (Guro Aasen) og Solveig Erga fra NMBU i Ås til UDS, University for Development Studies, i Tamale, Ghana med støtte fra Norsk vannforening. Formålet med reisen var feltarbeid til masteroppgavene våre på masterstudiet i Vann- og miljøteknikk. Oppholdet varte i 11 uker. Ghana ligger langs kysten av Vest-Afrika, og Tamale … les mer

Vannprisen 2023 er delt ut

Bo Wingård – mottaker av Vannprisen 2023 flankert av Geir Torgersen fra Vannforeningen og Sigmund Tøien fra RIF Onsdag 20. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Bo Wingård. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Urbane vassdrag – byenes skattekiste». Arrangementet fant sted i Miljødirektoratets … les mer

Reisebrev fra Stockholm 19-24 august

22. mars vant vi, fire jenter fra Horten Videregående skole, Norsk junior vannpris. Vi fikk en fin pengepremie på 20 000 kr i tillegg til muligheten å representere Norge i den internasjonale finalen i Stockholm! Vi har nettopp kommet tilbake fra denne utrolige opplevelsen, og ønsker å dele våre opplevelser fra denne reisen.… les mer

Harsha Ratnaweera er visepresident i EWA

Norsk vannforening representerer Norge i European Water Association (EWA), som omfatter over 55 000 vannfaglige medlemmer i Europa fra 27 land. Harsha Ratnaweera representerer Vannforeningen i EWA og nå valgt inn som visepresident!… les mer

Bærumbekkenes beskytter – Portrettintervju med Bo Wingård, vinner av Vannprisen 2023

Med raske, lette skritt kommer han inn døra. Han har vært pensjonist i 15 år allerede, men det er ikke lett å avsløre. Her er det snert i frasparket og kjappe replikker. Her er det fortsatt mye energi! Og takknemlige er vi for at denne energien kanaliseres i retning av vannet vårt, via Bærum Elveforum, … les mer

Den Europeiske Vannforeningen (EWA) tildeler den prestisjefulle Dunbar Medal til professor Hallvard Ødegaard.

Professor Hallvard Ødegaard har blitt tildelt den høyt aktede William Dunbar Medal, som anerkjenner eksepsjonelle bidrag i anvendt teknisk utvikling innen vannsektoren. Sponset av IFAT München, verdensleder i andelsmesser innen vannsektoren, feires professor Ødegaard’s prestasjoner med denne biennale ære. … les mer

Bilde av Marit Carlsen

Semesteroversikt | Høst 2023

Oversikt over høsten fagtreff og seminarer får du her! Du velger fysisk eller digital deltakelse. … les mer

Løselighet og biotilgjengelighet av fosfor bundet til brepartikler i Gudbrandsdalslågens nedbørsfelt, og mulig betydning for algevekst i Mjøsa

Simen Gustu Johansen har skrevet masteroppgave med støtte fra Vannforeningen og deler en oppsummering med oss her. … les mer

Nyhetsarkiv