Åpning av Vannsenteret

Mandag 17. juni var det offisiell åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – Vannsenteret på Ås.… les mer

Semesteroversikt | Høst 2024

Her er høstens planlagte arrangementer!… les mer

Nytt styre i Norsk vannforening

Vannforeningen har fått ny styreleder, og hele tre nye medlemmer i styret!… les mer

Vannprisen 2024 tildeles Bent Christen Braskerud

Vinneren av Vannprisen 2024 er kåret. Prisen i år går til Bent Christen Braskerud for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering. Gjennom mange år har Bent vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold. Bent er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad … les mer

Norsk Juniorvannpris 2024 går til Kasun Siriwardane

I mars gikk finalen i Norsk Juniorvannpris av stabelen. Det var femten år gamle Kasun Siriwardane fra British International School of Stavanger som tok seieren.… les mer

Naturrestaurering fra vannfagene

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. FN ønsker med dette å oppnå et løft for arbeidet med å restaurere forringede og ødelagte økosystemer. Dette er tiltak i forbindelse med det grønne skiftet, spesielt for å bevare og styrke naturmangfold. I skrivende stund går vi inn i det 4. året av … les mer

Generalforsamling i Vannforeningen 2024

Årets generalforsamling avholdes 11. april kl. 15.30-16.30 i Røverstaden. Velkommen til alle medlemmer! Generalforsamlingen gjennomføres fysisk og med mulighet for digital deltakelse. Mer info og påmelding her: Generalforsamling i Norsk vannforening 2024 (Foto: Getty Images)

Vannprisen 2024: Kandidater ønskes (frist 15/2)

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier … les mer

Semesteroversikt | Vår 2024

Her finner du fagtreff og seminarer som skjer våren 2024.… les mer

Undersøkelse av funksjonsområder for vårgytere i Lågendeltaet

Gabriel Mattingsdal Eggebø fikk utdelt stipend fra Norsk Vannforening tidligere i år. Her er rapport fra prosjektet som fortsatt er pågående. Våren 2023, gjennomførte undertegnede og Carl Fredrik Brude feltarbeidet vårt i Lågendeltaet ved Lillehammer. Vi har hatt fokus på funksjonsområder for vårgytere i bakevjer og sideløp. Totalt 18 temperaturloggere ble plassert i ulike områder … les mer

Nyhetsarkiv