Reisebrev – Vannprosjekt i Tanzania

Som en del av vårt masterprosjekt på NTNU, vi fikk i februar 2023 reise til Haydom, Tanzania. Målet med reisen var å ta vannprøver og gjennomføre intervjuer i landsbyer i nærheten av Haydom by. Mange av landsbyene i området har begrenset tilgang til vann og vårt håp er derfor å bruke det vi har samlet … les mer

Vannprisen 2023 tildeles Bo Wingård i Bærum Elveforum

Prisen går til Bo Wingård som frivillig og utrettelig har jobbet med vann, vannkvalitet og elvemiljø i Bærum Elveforum siden endt arbeidsliv i 2008.… les mer

Årsrapport 2022

Norsk vannforening har i 2022 hatt et innholdsrikt år. Årsrapporten kommer i helt ny drakt, les den her!

Unge vannforskere | Juniorvannprisen 2023

21. mars startet finalen for den årlige Juniorvannprisen. Ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller enkeltpersoner kan sende inn prosjektrapporter på valgfritt tema innen vann. De tre beste prosjekterte inviterte vi inn til Oslo for en finale som ble avholdt på Norsk Teknisk Museum hvor de presenterte for hverandre og en fagjury. … les mer

Generalforsamling 2023

Torsdag 13. april 15:00 – 16:00 | Fysisk og digital deltakelse. Påmelding her

Semesteroversikt vår 2023

Bli faglig oppdatert innenfor et bredt spekter av aktuell vannfaglig tematikk!… les mer

World Water Congress & Exhibition 2022

I september var ni studenter fra studieprogrammet Vann- og miljøteknikk ved NMBU på IWA World Water Congress & Exhibition i København. Det var en innholdsrik, lærerik og morsom uke! Vi fikk lære mer om hvordan vi kan forvalte vannressursene fremover, snakket med mange interessante bedrifter på stands og ble kjent med andre i vannbransjen. Om … les mer

Vannprisen 2023: Kandidater ønskes

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier … les mer

Internasjonale arrangement

Som medlem av Vannforeningen får du rabattert deltakelse på arrangement i regi av European water association (EWA). EWA arrangement finner du på deres hjemmeside.

Reisebrev fra Ghana

Hei kjære leser! Mitt navn er Erik Storrønning og jeg skriver i høst masteroppgave om vannkvalitet på drikkevannsvannforsyning i utvalgte landbruks-områder i Upper East Region, Ghana. Jeg går Bygg og miljøteknikk på NTNU, med hovedprofil Vann og avløp. De siste to ukene har jeg vært på feltarbeid i Ghana sammen med min mentor, hydrogeolog Atle … les mer

Nyhetsarkiv