Verdens vanndag 2021

Den offisielle nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag. Årets tema: «Verdsetting av vann». Vann er en livsviktig knapphetsressurs som er under stadig økende press. Økonomisk utvikling og en voksende global befolkning betyr medfører økt etterspørsel etter vann. Jordbruk, industri og energiproduksjon har et økende vannbehov. På samme tid gjør klimaendringer at tilgangen til vann mer … les mer

Vårens program er her!

Norsk Vannforening gleder seg til en begivenhetsrik vår. Vi starter aktiviteten på nett og håper på et like stort digitalt engasjement som i fjor. Vi ser an utviklingen og når det lar seg gjøre vil vi åpne opp for fysisk deltakelse. Følg med på foredrag og diskusjoner om sirkulære løsninger, miljø-DNA, utfordringer med økt Norgesferie, … les mer

Fagtreff: Avløpsslam – hva skjer ‘a?

Dette fagtreffet tar for seg de siste undersøkelsene som har vært gjennomført med hensyn til slamkvalitet, risikovurderingene og nye teknologier og skal prøve å se i glasskulen hvilken vei bransjen går i lys av kommende regelverk. NÅR: 15. FEB. KL. 12:00–15:30 HVOR: MICROSOFT TEAMS, NETTBASERT Norge er i en særstilling i Europa og gjenvinner en stor … les mer

Tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen – studentrapport fra feltarbeid

Vannforeningen har mottatt rapport fra feltarbeidet til en av studentene som mottok stipend fra oss i 2020, Solveig Marie Ryhaug: Undersøkelse av tilstanden til fiskesamfunnet i Sølensjøen, Rendalen – en mastergradsoppgave ved NMBU Sølensjøen ligger i Rendalen kommune, Innlandet, og tilhører Femund/Trysilvassdraget-Klaraälv vannområde. Innsjøen ligger 688 moh., dekker et areal på 22,4 km2 og har … les mer

Overvannsåret 2020

Året 2020, som vi nettopp har lagt bak oss, var først og fremst preget av pandemihåndtering. Samtidig minnet store nedbørsmengder oss på hvor viktig det er å gi nok plass til vannet. I desember var månedsnedbøren for hele landet 115 % av normalen. I både Agder, Vestfold og Telemark og Viken fikk flere nedbørstasjoner fra … les mer

Koronavirussmitte og vann

– Hva har denne pandemien lært oss om smitte av Covid-19 gjennom drikkevann, avløpsvann og badevann? Dette fagtreffet har til hensikt å presentere oppsummert kunnskap om Sars-Cov-2 viruset og vann, samt erfaringer knyttet til beredskap og hvordan pandemien har påvirket den daglige driften i vann- og avløpsbransjen. Når: 18. januar 2021Hvor: Nettbasert I januar 2021 … les mer

Foto: Oslo kommune

Hovinbekken er åpnet på Jordal i Oslo

Etter å ha vært innestengt i 120 år, er Hovinbekken endelig sluppet fri igjen på Jordal. Oslo kommune har i forbindelse med byggingen av nytt Jordal amfi, etablert nytt parkanlegg og gjenåpnet Hovinbekken, som har gått i rør siden år 1900. (Foto: Oslo kommune) 600 meter bekk er gjenåpnet, og det er plantet 87 nye … les mer

Prisvinner Sveinung Sægrov i midten, til venstre: styreleder i Vannforeningen Elisabeth Elgsæter, til høyre: Jonny Ødegård, RIF.

Vannprisen 2020 er delt ut

Onsdag 4. november hadde vi omsider gleden av å overrekke Vannprisen til årets vinner, Sveinung Sægrov. I forbindelse med prisutdelingen arrangerte Vannforeningen et heldags seminar i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening. Seminaret tok for seg temaer som prisvinneren har vært opptatt av gjennom en lang og aktiv karriere; rehabiliteringstakt og ny teknologi. Vannforeningens styreleder Elisabeth … les mer

Urban overvannshåndtering bli med nå!

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Learn More | Meeting options Klikk på lenken for program og andre detaljer

Vannprisen 2021: Kandidater ønskes!

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfrmaer RIFinnen VA og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelsefor spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis tilenkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk,organisasjonsmessig eller administrativ karakter.Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend. Forslag til kandidat skal være … les mer

Nyhetsarkiv