07.06.21 Fagtreff: Nytt legionellakrav

En ny parameter i EUs drikkevannsdirektiv – hva vil det bety for norske kommuner?

Norge har hatt et stort fokus på legionellaforebyggende arbeid helt siden det første store utbruddet i Stavanger i 2001. Etter et omfattende utbrudd i Sarpsborg/Fredrikstad i 2005, med flere dødsfall, ble Forskrift for miljørettet helsevern utvidet med et eget underkapittel om forebygging av legionellasmitte. Lovverket stiller blant annet krav om risikokartlegging av innretninger og vannfordelingsnett som kan spre smitte, som grunnlag for forebyggende tiltak. Arbeidet med legionella inkluderer mange faggrupper. Kurs og møter inneholder mye engasjement og diskusjoner rundt effekt av metoder og utførelse av ulike tiltak, og denne diskusjonen vil nok ikke avta når EUs drikkevannsdirektiv nå har satt Legionella på dagsorden. Kommunene i Norge legger daglig ned mye arbeid relatert til Legionella med hensyn på alle byggene de har ansvar for. Hvordan vil implementeringen av legionella i EUs-drikkevannsdirektiv påvirke kommunene?

Ansvarlige komitémedlemmer: Vidar Lund (Folkehelseinstituttet) og Kristin Kjøglum (Oslo kommune, Oslo kommune, Vann og avløpsetaten)

Opptaket finner du her