Vann på Nett

Oppdrettsnæringen i Nordland. Saksbehandling generelt og spesielt med hensyn på vannkvalitet

Forfatter:
År:
Årgang: 19
Utgave: 2
Tema: Akvakultur,