Vann på Nett

Membranfiltrering – kjemikaliefri vannbehandling? Erfaringer fra forsøkskjøring med fjerning av breslam i Lyngen. Drifts-, helse- og miljøaspekter ved rengjøring av membraner

Forfatter:
År:
Årgang: 30
Utgave: 4
Tema: Drikkevannsrensing,