Vann på Nett

Drikkevannsrensing

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Nytt fra Standard Norge

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

NYTT fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Er kontrollanalyser av drikkevann fremdeles et tall-lotteri?

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Norsk drikkevannskvalitet 2004-2010

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – CA- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Nytt fra Standard Norge

Driftserfaringer med UV – hva bør en legge vekt på ved valg av system?

Råd om kokevarsel ved forurensning av drikkevann med E. coli eller intestinale enterokokker

Prinsipper, anvendelser og utviklingstrender i membranteknologi

Kokevarsler og andre varsler

Hvordan foregår vurdering/godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann?

Kan utlekkingsprodukter fra PEX-rør føre til økt vekst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann?

Utläckning från plaströr till dricksvatten, är det ett problem – gör plaströrsindustrien något åt det och hur ser framtiden ut för plaströr i dricksvattenförsörjningen?

I hvilken grad kan vi forvente at cyanotoksiner fjernes i norske vannbehandlingsanlegg?

Hvordan forholder Bærum Vann seg til forekomsten av cyanobakterier i råvannskilden?

Fekale indikatorbakterier for overvåking av drikkevann: Er dagens prinsipp godt nok, eller må vi tenke nytt?

Forslag til prosedyrer for bestemmelse av optimal desinfeksjonspraksis

Retensjon av fosfor i våtmarksfiltre og filterbedanlegg – sammenlikning av lettklinker og skjellsand som filtermateriale i laboratorietester

Inaktivering av sporeformende bakterier i drikkevann og implikasjoner for framtidig desinfeksjonspraksis

Samarbeid og informasjon under Giardia-utbruddet i Bergen 2004

Vann-tro

Baktericid effekt av UV-bestrålt drikkevann

Membranfiltrering og begroingspotensiale i ledningsnettet

Vannkvalitetsendring i ledningsnett for drikkevann – en kompleks problematikk

Er UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevann et bedre alternativ enn klor? – Krav til UV desinfeksjon som hygienisk barriere

Håndtering av vannverksslam

Overkill!!

Muligheter og begrensninger ved membranfiltrering av drikkevann