Vann på Nett

Drikkevannsrensing

Positive og negative erfaringer med membranfiltreringsanlegg

Hvordan man kan tilfredsstille kravet til hygeniske barrierer i drikkevannsforskriften?

Restmetall i drikkevann

En alternativ humuskarakterisering er ønskelig for membranfiltrering av drikkevann

Anrikes organisk stoff på marmorfilter? Resultater fra en forstudie ved Langevatn vannbehandlingsanlegg

Ny internasjonal interesse for UV-bestråling som metode for inaktivering av Cryptosporidium i drikkevann

Kloreringspraksis ved Norges største vannverk

Drikkevann og helse

Fremstilling av klor og bruk av klor ved norske vannverk

Når i drikkevannsbehandlingsprosessen bør man klorere?

Kloreringspraksis ved norske vannverk

Erfaringar frå vassverk med membranfiltrering

Membranfiltrering – kjemikaliefri vannbehandling? Erfaringer fra forsøkskjøring med fjerning av breslam i Lyngen. Drifts-, helse- og miljøaspekter ved rengjøring av membraner

Naturlig UV-stråling i vann; doser og effekter

Membranfiltrering av humusvann – Prinsipp, anlegg og erfaringer

Vannverkskjemikalier og standardisering

Forslag til kravspesifikasjon for VA-kjemikalier

Vannbehandling med CO2-gass og mikronisert marmor

Driftserfaringer med marmorfilter i vannverk

Gjennombrot for bruk av membranfiltrering til rensing av drikkevann?

Bruk av aktivert karbon til drikkevannsrensing

Membranfiltrering sett i relasjon til konvensjonelle metoder

Membranteknikk for drikkevannsbehandling

Modell for alkalisering og korrosjonskontroll i vannforsyningsanlegg

Tre-media direktefiltrering

Radiolyse – En kommende metode i vann-, slam- og avløpsvannbehandlingen?

Alkalisering av drikkevann med marmor og CO2

Desinfeksjon – Aktuelle prosesser

Fjerning av Giardia cyster i drikkevann ved filtrering

Tiltak mot organiske mikroforurensninger i drikkevann