Vann på Nett

Kan overgangen fra kobber- til plastledninger i innendørs drikkevannsinstallasjoner gi utilsiktede negative effekter?

Forfatter:
År:
Årgang: 41
Utgave: 2
Tema: Vannledninger,