Vann på Nett

Hvordan har markedskreftene virket inn på vannkraftbransjens holdning til miljøspørsmål? Hva er planer og muligheter for vannkraftbransjen ved innføring av andre energibærere?

Forfatter:
År:
Årgang: 30
Utgave: 2
Tema: Vannkraft og reguleringssaker,