Vann på Nett

Hva betyr EF-tilpasningen for norsk vannforsyning? Kommunal effektivisering og internasjonalt forskningsarbeid – Er samkjøringen god nok?

Forfatter:
År:
Årgang: 25
Utgave: 4
Tema: Vannforsyning,