Vann på Nett

Akkreditering av miljøkontrollører (EMAS) og sertifiseringsorganer (ISO 14001). Status og utviklingstrekk

Forfatter:
År:
Årgang: 32
Utgave: 4
Tema: Miljøvern,