Vann på Nett

Landbruksforurensning

Fangdammer, buffere ved ekstremavrenninger

Fangdammer renser bekkene

Pesticider i drikkevann

Kjemiske plantevernmidler – et lokalt og globalt forurensningsproblem

Episodestudier av landbruksavrenning i små nedbørfelt

Nordsjøavtalen og nitrogenrensning

Nordsjøavtalen og tiltak for å redusere næringssalter – hva skjer med norsk oppfølging framover?

Opprydding av landbruksforurensninger – Bondens eller samfunnets ansvar?

Hva vil landbruksmyndighetene gjøre?

Nordsjøen i søkelyset!

SFTs arbeid med landbruksforurensninger.Hva skjer i andre OECD-land?

Utviklingen i norsk jordbruk fram til handlingsplan mot landbruksforurensning 1985-88

Muligheter for reduksjon av landbruksforurensninger i Vestfold

Utprøving av tiltak og informasjon om landbruksforurensning

Landbruksforurensninger

Målsetting for arbeid med landbruksforurensninger

Næringsstoffbalansen i jordbruket

Landbruksforurensning

Kan utenlandske modeller simulere erosjon og stofftap frå jordbruksareal i Norge?

Modeller for avrenning og stofftransport fra landbruket

Plantenæringsstoffer fra landbruk som forurensning i vassdrag

Fosfor i erosjonsmaterialet

«Internasjonale» avrenningsmodeller – Passer de for Norge?

Grunnvannskvalitet og -beskyttelse. Landbrukets innvirkning

Landbrukets bidrag til forurensning av Vansjø – Hobølvassdraget

Landbruket som forurensningskilde

Landbrukets påvirkning av vannforekomstene

Forurensninger fra landbruket

Landbruket som forurenser

Virkning av planterester på smeltevannets kjemiske sammensetning