Vann på Nett

Informasjon og rådgivning

Nytt fra NIVA: New waterways: To smarte nederlandske byer involverer innbyggerne i overvannshåndteringen

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Norsk Vann. Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Styrelederen har ordet … 2/2016

Nytt fra FHI: Nytt forskningsprosjekt: Impact of climate change on association between extreme weather events and waterborne illness – «Klimaprosjektet»

Nytt fra NIVA: Miljøgiftstatus langs norskekysten. Implementering av EUs vanndirektiv i norsk lovgivning gir store utslag i klassifiseringen av norske vannforekomster

Nytt fra Norsk Vann: Nye verktøy fra Norsk Vann Prosjekt

Nytt fra Vannrensegruppe ved SINTEFSINTEF: Internasjonalt FoU-samarbeid med fokus på drikkevannsrensing med membraner

Nytt fra NTNU: Sveinn Torfi Thorolfsson blir pensjonist

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsamling av drikkevatn

Styrelederen har ordet 1/2016

Nytt fra NIVA

Nytt fra Norsk Vann

Nytt fra NIBIO

Nytt fra NIVA

Nytt fra Standard Norge

Nytt fra Norsk Vann

Leder: Nye forvaltningsplaner – Hva nå?

Styrelederen har ordet

Etter TV-aksjonen 2014 – Hva skjer nå?

Bokanmeldelse: Som fisken i vannet – en biografi av Iacob Dybwad Sømme

Nytt fra Miljødirektoratet: Nytt og revidert klassifiseringssystem for vann

Nytt fra NIVA: Vanndirektivets betydning for industrien, Fjerning av luktplager i Kyllaren, Askvoll, – kort rapport frå tiltaket

Nytt fra NTNU: Ekskursjon i fag TVM4125 VA-teknikk grunnkurs

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – Ca- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Nytt fra EWA: EWA – Et europeisk vannforum

Nytt fra Norsk Vann

Debattinnlegg: Norsk drikkevannsforskning

Nytt fra Norsk Vann, Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt