Norsk juniorvannpris 2017

Vinneren av Norsk Juniorvannpris i 2017 ble Kristian Hansen fra Bodø vidergående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel»

Prisen ble delt ut på Verdens Vanndag arrangementet på Forskningsparken i Oslo i går. Juryen begrunnet prisen med at det var en aktuell problemstilling og et solid faglig innhold som var presentert på en svært og måte. Oppgavene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Juryen har i 2017 bestått av Live Vestgarden, Kristian Drolsum, Arne Haar og Lars J. Hem.

Kristian ønsket med oppgaven å sette søkelyset på en potensiell fosforkrise som verden kan stå ovenfor de neste 30-100 år. Utslippene av fosfor stammer hovedsakelig fra kunstgjødsel. Prosjektet startet med å ta vannprøver ved analysebedriften Labora A/S, deretter ble de prøvene oppkonsentrert ved destillasjon og deretter gjennomførte Kristian vekstforsøk på med karse og lengden på de 326 karseplantene ble undersøkt. Gjennomsnittshøyden viste at veksten økte med konsentrasjon av fosfor, nitrogen, kalium og kalsium. Kristian hadde også gjort statistisk test av resultatene som viste signifikant forskjell.

Det var 3 gode finalister som hadde utstilt sine oppgaver i Forskningsparken i går.

Vinneren mottar 20 000 kroner og får være med ved den internasjonale finalen i Stockholm Junior Water prize.