pris av Hege Hisdal

Hege Hisdal medlem i den norske UNESCO-kommisjonen,