Vann på Nett

Knut Andreas E. Bækkelie

Fiskesamfunnet i Mjøsa; de lange linjer