Vann på Nett

Karl Øystein Gjelland

Fiskesamfunnet i Mjøsa; de lange linjer