15.11.21 Fagtreff: Utfordringer med avløp fra mobile turister

PROGRAM:
Velkommen
Møteleder Line Diana Blytt, Norwaste
Erfaringer med innføring av forbud mot tømming av septiktank fra fritidsbåter og etablering av septikmottak
Anita Borge, vannområdeleder PURA
Den mest voksende turistgruppen, bobilturismen og utfordringer med tømmeanlegg
Tor Henriksen, visepresident i Norsk Bobilforening
Septikmottak for fritidsbåter -erfaringer
Gunnar Aslesen, VAV funksjonsleder
Oppsummering