11.10.21 Fagtreff: Somatiske kolifager

– en ny indikator på forekomst av virus i drikkevann

Hva vet vi om forekomst av virus i vann i Norge, indikatororganismer, og hvordan somatiske kolifager vil bli inkludert i den reviderte drikkevannsforskriften?

Møteleder: Vidar Lund (Folkehelseinstituttet)

Dagens indikatorbakterier, som benyttes for å overvåke om drikkevann kan være påvirket av avføring fra mennesker og varmblodige dyr, har vist seg å ha begrenset overlevelse i forhold til en del humanpatogene virus. Det har derfor i lang tid vært søkt etter en bedre indikator på virusforekomst i drikkevann, som kan være et supplement til de indikatorbakteriene som benyttes i dag.

I den reviderte utgaven av EUs drikkevannsdirektiv er somatiske kolifager tatt inn som en ny parameter for virusforekomst. Somatiske kolifager skal nå inngå i risikovurderingen av de hygieniske barrierene i et vannforsyningssystem. Denne parameteren vil også bli tatt inn ved revidering av den norske drikkevannsforskriften.

Kolifager er virus som infiserer bakterier, og skilles ut med avføring fra mennesker og varmblodige dyr, men kan også formere seg i bakterier i naturen. Tilstedeværelse av kolifager i drikkevann indikerer svikt i beskyttelse av råvannkilder eller vannbehandling som skal holde tilbake/inaktivere sykdomsfremkallende virus.

Program

Opptak