10.-11.09.2020: Det 11. nasjonale seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker

10.-11. september 2020 kl. 9-16 og 9-12 via Teams Live Event

Statssekretær Maren Hersleth Holsen fra Klima- og miljødepartementet åpnet det 11. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmark. Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. I årets seminar fikk vi høre både norske og europeiske erfaringer med gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak.

Dag 1

Velkommen
Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Restaurering i Europa
Key-note: Restoration of Rivers in France
Josée Peress, Office Français de la Biodiversité

Key-note: Mapping and removal of migration barriers in Europe
Herman Wanningen, World Fish Migration Foundation

Gjennomførte, pågående og planlagte restaureringstiltak i Norge
Rehabilitering av Segeråga i Rødøy
Kristin Brekke Klausen, vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde

Behov for tiltak i Gaula
Iver Tanem, FM Trøndelag

Alnaelva – en mulighetsstudie
Therese Fosholt Moe/Ingrid Nesheim, NIVA og Tharan Åse Fergus/Terje Laskemoen, Oslo kommune 

Vassdragsrestaurering og vilkårsrevisjon – Tokke Vinje-Vassdraget
Jarand Felland, ordfører i Tokke kommune

Sjøørretprosjektet i Rogaland
Jarle Lunde, Vannområdekoordinator Ryfylke & Knut Ståle Eriksen, Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening

Samarbeid mellom regulant, elveeierlag og Jeger- og Fiskerforening
Trond Erik Børresen, Lyse Produksjon

Fra forskningen
Norske eksempler i den europeiske RiverWiki-databasen
Therese Fosholt Moe, NIVA

Effekt, kostnad og levetid av restaureringstiltak
Ulrich Pulg, NORCE

Mulig bruk av folkeforskning i vannforvaltningen
Line Barkved, NIVA

Avsluttende oppsummering dag 1

Dag 2

Velkommen

Våtmarker
Key note: The Great Rewetting: how to restore 50 million hectares of peatlands until 2050
Professor Hans Joosten, Greifswald Mire Centre, Tyskland

Status for restaurering av våtmark- og myr i Norge
Vibeke Husby, Miljødirektoratet

Naturbasert klimatilpasning: blågrønne løsninger for flom og overvann
Flytting av flomvoll ved Gausa
Mari Olsen, Innlandet Fylkeskommune

Nye veier for vannet i Oslo
Line Barkved og Isabel Seifert-Dähnn, NIVA

Evaluering av urbane regnbed
Nevedda Sivakumar, NMBU

Avslutning