Informasjon til foredragsholder

Takk for at du stiller som foredragsholder ved Vannforeningens seminar/fagtreff.

Vi har som mål å tilby mulighet for både fysisk og digital deltakelse ved alle våre arrangementer. Norsk Vannforening følger rådene fra Helsemyndighetene. Mulighetene for fysisk deltakelse avhenger derved av restriksjoner i forbindelse med smittesituasjonen i landet.

Som foredragsholder kan du stille fysisk, live via Teams eller med et opptak av presentasjon. Med tanke på sendingens kvalitet anbefaler vi våre foredragsholdere å stille fysisk når det er mulig.

Har du kontroll på korrekt bildebruk? Bilderettigheter – kort forklart (ntb.no)

Til foredragsholdere på fagtreff, finn frem: TIPS RØVERSTADEN Norsk (vimeo.com)