06.12.21 Fagtreff: Beskyttelse av råvannkilder for vannforsyning

Drikkevannsforskriften pålegger oss å beskytte råvannskilden vår, men hvordan skal vi få til det?

Det er flere ting som påvirker kvaliteten på vannet vi drikker, men den kanskje viktigste faktoren er kvaliteten på råvannet. Kommune-Norge har mange forskjellige råvannskilder, med ulik kvalitet. De fleste bruker overflatevann, noen benytter grunnvann og atter andre har en drikkevannskilde som samtidig er en resipient.

Målet med dette fagtreffet var å få på plass noen rammer rundt den viktige jobben kommunen gjør med å sikre vannkildene sine. Det er ikke alltid like enkelt, og spesielt når kommunens interesser kommer i konflikt med friluftsliv, hyttebebyggelse og husdyrhold. Og hvordan skal man beskytte råvannskilden når den er en resipient? Et utvalg av vannverkseiere fra hele landet, vil dele sine erfaringer og utfordringer ved beskyttelse av drikkevannskilder.

Opptaket finner du her