Vann på Nett

Sjøfartsdirektoratets funksjoner som sjøsikkerhetsmyndighet og som forurensningsmyndighet med sikte på å unngå oljeforurensning fra skip i norsk territorialfarvann

Forfatter:
År:
Årgang: 27
Utgave: 4
Tema: Oljeforurensning,