Vann på Nett

Sentral beredskapsstøtte for vannverk – Hvilken nytte har vi av det? Synspunkter på behovet for en sentral beredskapsstøtteenhet fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Forfatter:
År:
Årgang: 51
Utgave: 2
Artikkel:

grande

Tema: Beredskap, Vannforsyning, Vannverk,