Vann på Nett

Ny lov om vassdrag og grunnvann – Gir det bedre vassdragsforvaltning fra år 2000? Synspunkter på lovforslaget og på konsekvenser for eget fagområde fra Folkehelsa

Forfatter:
År:
Årgang: 34
Utgave: 2
Tema: Forvaltning av vannressurser,