Vann på Nett

Mekanisk slam fra oppdrettsanlegg er bedre plantegjødning enn kunstgjødning

Forfatter:
År:
Årgang: 31
Utgave: 2
Tema: Akvakultur,