Vann på Nett

Forurensninger fra svovelkisgruber – forsurning av vassdrag i våre sydligste landsdeler – kalking av sure fiskevann – pressaft fra silo

Forfatter:
År:
Årgang: 8
Utgave: 2
Tema: Industriutslipp,