Vann på Nett

Forekomst av KLEBSIELLA-bakterier i norske vassdrag med og uten utslipp fra treforedlingsindustri

Forfatter:
År:
Årgang: 23
Utgave: 2
Tema: Bakteriologi,