Vann på Nett

Er UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevann et bedre alternativ enn klor? – Krav til UV desinfeksjon som hygienisk barriere

Forfatter:
År:
Årgang: 38
Utgave: 1
Tema: Drikkevannsrensing,