Vann på Nett

Aeromonas spp. som indikatorbakterie for ozonbehandling av inntaksvann til settefiskanlegg

Forfatter:
År:
Årgang: 33
Utgave: 4
Tema: Akvakultur,