Cloaca Maxima

Redaksjonskomiteen for VANN går gjennom tidsskriftet når det foreligger med formål å finne artikler som kan profilere foreliggende utgave på foreningens nettside. I VANN nr. 4 lot komiteen seg fascinere av beskrivelsen av en to tusen fem hundre år gammel kloakkledning i Roma.

Marit Ruge Bjærke er marinbiolog med doktorgrad, ansatt i Miljødirektoratet. Men hun har også en mastergrad i Europeisk kultur. I VANN nr. 4 er inspirasjonen mer europeisk kultur enn marinbiologi når hun forteller om Romas første avløpsledning, Cloaca Maxima, som er over 2500 år og fortsatt delvis i funksjon. Men Bjærke starter med femte Mosebok der Moses forteller hvordan Gud vil at man skal ordne med kloakken: «Utenfor leiren skal du ha et sted som du kan gå til. Blant dine redskaper skal du ha en kjepp, og med den skal du grave ned avføringen når du har sittet der ute. Herren din Gud går jo omkring i din leir …».

Etter hvert som menneskene samlet seg i byer, og disse vokste seg stadig større, måtte menneskene finne nye løsninger. I Roma bygget romerne Cloaca Maxima for å lede vann fra området rundt Forum Romanum og ut i Tiberen. Da byggingen startet var området bare en sump mellom Romas høyder. Anlegget ble anlagt som en åpen, steinsatt grøft. Men bygging av grøfta viste seg å bli ekstremt arbeidskrevende fordi den skulle være så dyp og bred at en kjerre greit skulle kunne kjøre i den. Historien forteller at det ikke var nok slaver tilgjengelig i Roma og at romerske borgere selv ble tvunget til å arbeide med kloakken. Folk begikk selvmord for å slippe unna.

Dette er så langt bare klipp fra innledningen til Bjærkes fascinerende artikkel. At Cloaca Maxima fortsatt er delvis i funksjon mener for øvrig Bjerke må være en tankevekker for VA-ingeniører som lager prosjektregnskap for avløpsanlegg og lurer på om de skal sette nedskrivningstiden til 20 eller 40 år. Tankevekkeren tiltredes. Les artikkelen her >>

VANN nr. 4 i 2016 inneholder også en artikkel om ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser i Oslo og Akershus av senioringeniør Simon Haraldsen i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen for disse fylkene. Fylkesmannen her ga i perioden 2010 til 2015 nye utslippstillatelser til samtlige kommuner. I tillegg fikk alle interkommunale avløpsselskap egne utslippstillatelser. Disse ble samordnet med eierkommunenes tillatelser på ledningsnett. Utgangspunktet for å utarbeide nye utslippstillatelser var at tidligere utslippstillatelsene ikke hadde gode nok krav til å møte befolkningsveksten, klimaendringene og de skjerpede kravene til vannkvalitet som kom ved innføringen av Vannforskriften i 2007. Redaksjonskomiteen anbefaler artikkelen som lesverdig også for lesere utenfor Oslo og Akershus.