Arve Hansen vant Vannprisen 2016

Rådgivende Ingeniørers Forening og Norsk vannforening har tildelt Arve Hansen årets Vannpris. Hansen får prisen for sin innsats og pådriver for gravefrie metoder, såkalt NoDIG-metoder.

Om prisvinneren:

Arve Hansen har vært en markant person og pådriver for gravefrie metoder, også kalt NoDIG siden midten av 80-tallet. Han har fått faget på agendaen og har initiert en rekke Norsk Vann-rapporter og VA/Miljø-blader.

Arve har også vært en nøkkelperson i utviklingen av Rørinspeksjon Norge, spesielt med opplæring av praktikere samt det å kommunisere faget ut til ledningseiere. Fra 1998 har han vært faglig ansvarlig for den årlige VA-konferansen «Hallingtreffet».

Arve har også vært initiativtaker til Strømpeforum Norge og han blir hyppig benyttet til undervisning både ved høyskoler og universitet. Han har også deltatt i utgivelsen av stikkledningsboka. Målet har hele tiden vært å dele erfaringer, heve kunnskapen om faget og sikre god kvalitet i alle ledd, fra planlegging og forundersøkelser til utførelse og sluttkontroll.

Arve viser både stor teoretisk kunnskap og praktisk innsikt. Dette kombinert med stor kreativitet gjorde at hans prosjekt Brøttet i Drammen ble kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt under SSTT-konferansen i København i 2014.

Vinneren viser en tydelig evne til å kommunisere faget ut til andre i bransjen gjennom artikler i fagtidsskrifter, som foredragsholder, foreleser, møteleder og prosjektleder.

Inger Staubo fra NVE/Vannforeningen og Sigmund Tøien fra Multiconsult/RIF delte ut årets pris på et seminar i regi av Vannforeningen i Oslo onsdag 7. april. Seminaret er bygd opp rundt prisvinners fagområde. Det er behov for omfattende vedlikehold og utskifting av landets ledningsnett. Blant annet har RIFs rapport «Norges tilstand 2015» dokumentert et massivt vedlikeholdsetterslep på kommunale røranlegg på flere hundre milliarder kroner. Dette seminaret tar for seg strategier for hvordan dette arbeidet skal utføres med vekt på gravefrie metoder.

Om vannprisen:

Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening innen vann- og miljøteknikk i samarbeid med Norsk Vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988. I år deles Vannprisen ut for 26. gang.

Prisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder og kan gis til enkeltpersoner, firmaer, frivillige organisasjoner eller institusjoner. Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vinneren får en kunstgjenstand og et diplom, samt et reisestipend.