Vann på Nett

2013

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold

Nytt fra Norsk Vann, Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Målretting av miljøtiltakene

Membrane bioreactors (MBRs): Activated sludge filterability and full-scale MBR functioning

Sur nedbør og humus. En historie om HUMEX-prosjektet

Norwegian drinking water supply systems and risk management: guidelines, directves and microbial risk assessment

Betydningen av vannføring i bekker og elver for vurdering av vannkvalitet

Nytt fra Bioforsk. Langtidsovervåking av landbruksbekker 1992-2010

GIS finner flomveiene

Experiences from the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for river Bathymetry Modelling in Norway

PCB i vann . Er analysemetodene adekvate?

Hvordan bygge opp vannforvaltningen i et land etter 20 års borgerkrig – eksempel Liberia

Water chemistry and acidification recovery in Rogaland County

Nytt fra NTNU. VA-teknikk og blågrønne oervannsløsninger på sland

Lokal overflateavrenning i boligfelt: Økonomisk analyse av tiltak mot oversvømmelse

Hva hvis monsterregnet fra København 2. juli 2011 hadde falt i Norge?

VANN for 40 år siden. Om fritid, sanitærteknikk og vannprøver

Indekser til vurdering av økologisk status i marine vannforekomster – Biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselement

Diel and seasonal movements of the critically endangered European eel

Med lov skal overvannet styres

Riktige, spesifikke forurensningstall nødvendig for gjennomføring av funksjonsanalyser for avløpsnett

Hur kan GIS-modellering utgöra ett stöd för mikrobiell riskvärdering?

Nytt fra Miljødirektoratet: Miljøovervåking i din hverdag

Vanndirektivet – kystvann. Hvordan evaluere vannkvalitet

E18 Grimstad-Kristiansand gjennom sulfidholdige bergarter – syreproduksjon og effekter på avrenningsvann

Styrelederen har ordet

VANN for 40 år siden: Om vaskepulver, lite viktig tilsyn og sur nedbør

Risikovurderinger på drikkevannsområdet – hvordan kan disse benyttes av Mattilsynet?

Nytt fra NIVA: Helt ny algebutikk

Fosforgjenvinning fra avløpsvann – bør vi bygge om våre renseanlegg?