Vann på Nett

2011

Anrikning av fosfor i filterbedanlegg – en studie av tre anlegg på Østlandet

Effekter av små kraftverk på fisk

Nytt fra Bioforsk og NIVA: Utviklingen av vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget

Mer kraft og miljø i Aurlandsvassdraget

Hva er levetiden til infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, og hvordan evaluere dette?

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – CA- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Modellerte bunnforhold i Grenlandsfjordene

Vannkvalitet i to bekker fra jordbruksområder i Sørøst-Norge: Skuterud- og Mørdrebekken

Nytt fra Folkehelseinstituttet: Norsk drikkevannskvalitet 2004-2010

Vannkraft og vassdragsnatur i et endret klimaperspektiv

Infiltrasjon av avløpsvann

Nytt fra Norsk Vann: Nye rapporter fra Norsk Vann Prosjekt

Marine økosystemtjenester i Barentshavet – Lofoten: Beskrivelse, vurdering og verdsetting

Vannprising – egent virkemiddel for å nå godt vannmiljø også i Norge?

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9/TG5 – CA- og Mg-salt og CO2 til handsaming av drikkevatn

Stillehavsøsters

Jeg klør etter at jeg har badet – kan haleikter være årsaken?

Nytt fra NTNU: Fagseminar om urbanhydrologi, 29.09.2011, NTNU – NHR pris for beste studentposter til Marianne Brænden

Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum) – økologi, innvandringshistorie og problemkartlegging

Kinesisk ullhåndskrabbe (Eriocheir sinensis) – biologi og invasjonspotensial

Oljepenger og VA-ledninger

Fremmedvann – Et stort problem for norske ledningsnett og renseanlegg

Hva legges til grunn for kommunens vurdering av badevannskvaliteten?

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Økt fokus på vassdragsrestaurering i Europa

Bladet fra munnen: Vi styrer omforent og målrettet mot klimakrisen med maksimal hastighet

VANN for 40 år siden: Om kvinnekupp, ukoordinert kompetanse og by på Vangsåsen

Kan «early warning»-systemer være til hjelp ved overvåking av våre badeplasser?

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene

Eksemplet Bognelva – hensikt/mål og hvordan fikk man utløst de nødvendige ressurser? Erfaringer og generelle råd