Vann på Nett

2011

Kinesisk ullhåndskrabbe (Eriocheir sinensis) – biologi og invasjonspotensial

Oljepenger og VA-ledninger

Fremmedvann – Et stort problem for norske ledningsnett og renseanlegg

Hva legges til grunn for kommunens vurdering av badevannskvaliteten?

Vandresnegl (Potamopyrgus antipodarum) – økologi, innvandringshistorie og problemkartlegging

Økt fokus på vassdragsrestaurering i Europa

Bladet fra munnen: Vi styrer omforent og målrettet mot klimakrisen med maksimal hastighet

VANN for 40 år siden: Om kvinnekupp, ukoordinert kompetanse og by på Vangsåsen

Kan «early warning»-systemer være til hjelp ved overvåking av våre badeplasser?

Hva gjør kjøttprodusentene for å sikre rent drikkevann og hvorfor må de gjøre det?

Eksemplet Bognelva – hensikt/mål og hvordan fikk man utløst de nødvendige ressurser? Erfaringer og generelle råd

hallvard Ødegaard utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden

Styrelederen har ordet 3/2011

Utfordringer ved nedlagt gruvedrift for en liten kommune

Erfaringer og tiltak utført ved Larvik vannverk for å gi godt vann til næringsmiddelvirksomhetene

Miljøtiltak i vassdrag med erfaringer fra Nord-Norge

Bruk av eldre fiskedata i arbeidet med Vanndirektivet: Et pragmatisk forslag

Nytt fra NIVA: Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet – eksempel Sørum kommune

ROS-arbeid ved HIAS IKS

Blir vi syke av drikkevannet? Hvordan kommunisere positive bakteriologiske funn eller turbid vann? Hvordan skal vannverkeier håndtere funn av uønskede forbindelser i drikkevannet?

Restaurering av natur er en god miljøløsning

Measuring laboratory performance in the analysis of passive sampling devices

Nytt fra NTNU: PUB – Prosjektgruppen for Urbanhydrologisk forskning i Bergen

PCB – den farlige nykommeren i overvann

Regnvannsoverløp. Status, krav og dokumentasjon av utslipp

Kartlegging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Gjøvik kommune

Sebramusling (Dreissena polymorpha) – en fremmed art med spredningspotensial

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Helserisikoer ved bassengvann – sammenhenger mellom vannkvalitet og helserisikoer i offentlige bad

Klimaendringar og følgjer for overvassavrenning