Vannprisseminaret 2020

Rehabiliteringstakt og utvikling i vannbransjen

4. nov. kl. 09:00-15:20
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Hvordan kan vi utnytte ny teknologi?

Følg med live på Youtube

TEMAER:

• Hvorfor har vi ikke høyere rehabiliteringstakt? Behovet er stort, men fornyelsestakten er tilsynelatende for lav.

• Hvordan kan vi utnytte ny teknologi? Er smart teknologi en teknoblaff? eller blir det et viktig tilskudd til effektiviseringen av vann og avløpstjenestene?

Seminaret vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler, fra FoU til praktisk tilnærming. Programmet har også et internasjonalt perspektiv, representert ved to studenter som nylig har fullført sitt mastergradsarbeid ved NTNU med problemstillinger knyttet til vannforsyning, der også smart teknologi er benyttet.

UTDELING AV VANNPRISEN:

RIF og Vannforeningen har kåret Sveinung Sægrov, professor i VA-systemer ved Institutt for Vann og Miljøteknikk ved NTNU, til vinner av Vannprisen 2020. Sveinung har vært et fyrtårn når det gjelder anvendt forskning og undervisning i Norge siden 1976. Han har vært med på å stake ut kursen for norsk vannbransje. Han har ledet og koordinert store nasjonale kompetanseløft i Norge de siste 40 årene og har også vært en drivkraft for at vi har fått et internasjonalt fokus og nettverk som vi kan vokse videre på. Sveinung har med det bidratt til at norsk vannbransje i stadig større grad jobber internasjonalt og samtidig knytter til seg resultater og erfaringer utenfor landets grenser. Sveinung innleder årets Vannprisseminar.

SE PROGRAMMET HER