Vannprisseminaret 2018 og generalforsamlingen

På bildet: Fra venstre Lars Hem, leder av Norsk vannforening, prisvinner Svein Erik Moen og møteleder for Vannprisseminaret Svein Erik Bakken.

11. april avholdt Norsk vannforening årets vannprisseminar og generalforsamling. Innholdet i Vannprisseminaret var basert på vinnerens fagbakgrunn og engasjement.

Svein Erik Moen ble årets Vannprisvinner. Les juryens begrunnelse.

 

Svein Erik Moen var en av initiativtakerne til å etablere NORVAR/Norsk Vann, som har blitt en sentral og svært viktig aktør i utviklingen av både VA-faget og, i de senere år, VA-politikken i Norge. Moen var styreleder i NORVAR fra 1986 og den første ansatte fra 1987, da som direktør fram til 2003.

Moen var også sentral i etableringen av HIAS på 70-tallet og i arbeidet med å rense avløpsvann for å redde Mjøsa fra stadig økende forurensning, og han var leder av NTNFs utvalg for drift av renseanlegg 1976-1983.

Svein Erik Moen er en beskjeden mann som sjelden har satt sin egen rolle i fokus, noe som gjør at hans innsats langt fra har fått den oppmerksomhet den fortjener.

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaene RIF innen VA- og miljøteknikk og Norsk vannforening, er en annerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Vannprisseminaret hadde tittelen «Utviklingsarbeid i vannbransjen» basert på prisvinnerens fagbakgrunn og virke.

Generalforsamlingen ble avholdt i etterkant av seminaret, her kan du se agenda og sakspapirer (årsberetning) 

Lars Hem tok gjenvalg som styreleder og det øvrige styret fortsatte med Vegard Nilsen fra NMBU som nytt medlem. Arve Heistad fra NMBU ble takket av.

Se oversikt og bli kjent med Vannforeningens styre.