Vannprisen 2023: Kandidater ønskes

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfirmaer MRIF innen VA­ og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Innsats det siste året eller over lengre tid, innen vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter vil bil vektlagt. Andre kriterier som også vil bli lagt vekt;
– Kandidaten er kjent for sin innsats innen vannrelaterte fagområder
– Kandidaten er med på å heve vannfagets anseelse

Det er et ønske at bredden innen vannfaget skal være representert blant vinnerne over tid.

Prisen består av en kunstgjenstand og et stipend, samt et diplom.

Forslag til kandidat skal være skriftlig og inneholde:

• Navn på kandidat

• Presentasjon av kandidaten

• Begrunnelse for kandidaturet

Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått inneværende år. Forslag til kandidater må være innkommet Norsk vannforenings sekretariat senest 15. februar 2023.

Forslagene merkes «Kandidat vannprisen» og sendes til:

[email protected]

Statutter og mer info.