Vannprisen 2023 er delt ut

Bo Wingård – mottaker av Vannprisen 2023 flankert av Geir Torgersen fra Vannforeningen og Sigmund Tøien fra RIF
Onsdag 20. september delte RIF og Norsk Vannforening ut Vannprisen til årets vinner Bo Wingård. Prisen ble delt ut på Vannprisseminaret, som i år hadde fått tittelen «Urbane vassdrag – byenes skattekiste».

Arrangementet fant sted i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr, i tillegg til at det ble strømmet. Vi som var til stede, fikk være med på prisvinnerens reise gjennom hans innledende foredrag «Vi som er hekta på vann.»


Bo Wingård takket familien og særlig sin kone; «få ektepar har opplevd så mange vassdragsrelaterte turer som vi to, over hele verden», samt en rekke andre. Han tok oss så med på en spennende historisk reise om tilblivelsen og utviklingen av Bærum Elveforum.

Resten av programmet som ble gjennomført på Vannprisseminaret kan du se nederst på denne siden. Opptaket vil etter hvert bli lagt ut på vår YouTube-kanal.

Vannprisen, som er stiftet av RIF og Norsk vannforening, deles ut hvert år som en anerkjennelse for spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Juryens begrunnelse for valget av årets vinner er: 

«Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve- og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag.

– «Vi gratulerer Bo Wingård med Vannprisen. De blågrønne strukturene i lokalmiljøene har stor betydning for vår livskvalitet. Wingård har lagt ned et imponerende arbeid for å fremme vannmiljøet og øke Bærum Elveforums anseelse» sier Sigmund Tøien fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– «Bo Wingård er en verdig vinner og en viktig anerkjennelse for frivilligheten som bidrar til å sette vann på agendaen i lokalmiljøene! Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Vannprisen består av glasskunst; åtte drikkeglass og en glass bøtte, levert av kunstnerduoen Klart Glass, samt en pengepremie på 10 000 kroner til fri benyttelse, samt et seminar til ære for prisvinneren, som Vannprisseminaret.


PROGRAM VANNPRISSEMINARET 2023

Velkommen
Møteleder: Haakon Thaulow

Presentasjon av Vannforeningen
Geir Torgersen, styremedlem i Vannforeningen

Innledning og utdeling av Vannprisen 2023
ved Sigmund Tøien, RIF og Geir Torgersen, Vannforeningen

Vi som er hekta på vann!
Bo Wingård, Bærum Elveforum

Det finnes neppe noe bedre man kan gjøre enn å engasjere seg i et elveforum. Vi driver med kunnskapsformidling, vassdragsforvaltning, elvevandringer og bekkeåpning. Vi samarbeider med grunneiere, kommunen og politikere, og har nettverk med folk som er opptatt av natur, miljø og nær tilgjengelighet til de urbane blå-grønne områdene.

Elveforumenes rolle

 • Oslo Elveforum og elvegruppene, Per Østvold, Oslo Elveforum
 • Kommuneplaner, reguleringsplaner og byggeplaner, Unn Orstein, Asker Elveforum

Mangfold, planlegging og ekstern påvirkning

 • Miljøpåvirkning fra Lierelva på Drammens- og Oslofjorden, Cecilie Helgerud, vannområdekoordinator, Lierelva vannområde
 • Fugler i urbane vassdrag, Bjørn Frantzen, Engervannets venner
 • Kultivering av marka i byen, Claus Hedeager Pedersen, Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Mangfold, planlegging og ekstern påvirkning (forts.)

 • Bekkeåpning mellom marka og byen – fra steinbrudd til grønnstruktur, Ole Martin Jøraholmen og Thea Karlsen Løken, Multiconsult
 • Avrenning fra vei og overvann til vannmiljøet, Svein Ole Åstebøl, COWI

Mangfold, planlegging og ekstern påvirkning (forts.)

 • Hvordan kan frivillige og forvaltning jobbe hånd i hånd mot en bedre økologisk tilstand? Maria Bislingen, Vannområde Glomma Sør
 • Hvordan får vi med oss barn og unge i arbeidet med å få renere og sunnere vann og vassdrag? Trine Johnsen, Miljøprosjekt i Ljanselva (ikke til stede)
 • Åpning av Solbergbekken i Bærum – hva skal til av planer, tillatelser og prosjektering, og hva ble resultatet? Reidar Kveine, Bærum kommune

Tilgjengelighet og politikernes vilje

 • Turer langs Bergens vassdrag, Terje Aarsand, Bergen Elveforum
 • Kortreist friluftsliv og naturglede – langs vassdragsledene kommer man fra fjorden til Marka, Terje Bøhler, Bærum Elveforum
 • Politikerne kan ofte være pådriverne for å åpne og rehabilitere bekker. Hvordan får vi dem med oss? Per Østvold, Oslo Elveforum

Avslutning

Møteleder Haakon Thaulow