Vannprisen 2021: Kandidater ønskes!

Vannprisen, som er stiftet av de rådgivende ingeniørfrmaer RIF
innen VA og Miljøteknikk og Norsk vannforening, er en anerkjennelse
for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen kan gis til
enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner.
Prisen skal gis for spesiell innsats av vitenskapelig, teknisk,
organisasjonsmessig eller administrativ karakter.
Prisen består av en kunstgjenstand og et reisestipend.


Forslag til kandidat skal være skriftlig og inneholde:
• Navn på kandidat
• Presentasjon av kandidaten
• Begrunnelse for kandidaturet


Prisen kan bare tildeles kandidater som er foreslått inneværende år.
Forslag til kandidater mottas av sekretariatet senest 31. desember 2020.
Forslagene merkes «Kandidat vannprisen» og sendes til:
[email protected]