Vannprisen 2020 er delt ut

Prisvinner Sveinung Sægrov i midten, til venstre: styreleder i Vannforeningen Elisabeth Elgsæter, til høyre: Jonny Ødegård, RIF.

Onsdag 4. november hadde vi omsider gleden av å overrekke Vannprisen til årets vinner, Sveinung Sægrov. I forbindelse med prisutdelingen arrangerte Vannforeningen et heldags seminar i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening. Seminaret tok for seg temaer som prisvinneren har vært opptatt av gjennom en lang og aktiv karriere; rehabiliteringstakt og ny teknologi.

Vannforeningens styreleder Elisabeth Elgsæter overrakte prisen, som er den 31. i rekken, til en takknemlig prisvinner. Hun fremhevet i sin tale at prisvinneren har bidratt til kunnskapheving, utvikling og samarbeid i vann- og avløpsbransjen, både her til lands, og internasjonalt, gjennom en lang og innholdsrik karriere. 

I sin takketale fremhevet prisvinneren viktigheten av samarbeid, både innad og på tvers av både fagdisipliner og landegrenser.

Vannprisvinner Sveinung Sægrov holdt en fin takketale
og et engasjerende foredrag med høydepunkter fra sin karriere. Vannforeningens styreleder Elisabeth Elgsæter (t.v.) overrakte prisen, og Jonny Ødegård fra RIF (t.h.) innledet seminaret.

Prisvinneren holdt et engasjerende foredrag om egne erfaringer fra VA-bransjen gjennom en nesten 50 år lang karriere, som startet i begynnelsen av 1970-årene, under den store oppvåkningstiden, da blant annet Miljøverndepartementet ble opprettet og Mjøsaksjonen så dagens lys. Prisvinneren tok oss tilbake til en tid da det slett ikke var uvanlig å se «geysirer» stå opp midt i gaten, en tid da brudd på vannledninger var nærmest dagligdags, forurensning fra avløpsnettet like så. Mye har forandret seg siden den tid. Vi har vært gjennom en enrom utvikling de siste tiårene, både med tanke på materialbruk, planlegging og digitalisering, gjenbruk, sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Prisvinneren trakk frem Stian Bruaset sin doktorgrad fra 2019 om bærekraftig VA-fornyelse som eksempel.

Av egne bidrag gjennom karrieren trakk prisvinneren frem sitt bidrag til forståelse av nedbrytningsmekanismer i ledningsnettet, bruk av ledningsdata til fornyelsesplanlegging – den såkalte tre-nivå-tankegangen, samt etablering av store, felles forskningsprosjekter og utvikling av samarbeid med andre land. 

Privinneren avsluttet med et sitat hentet fra The Economist (nov, 2016):

People can survive without love, but not without water.

Selv om prisvinneren ikke sa seg hundre prosent enig i utsagnet, peker det på viktigheten av det vi driver med; VANN er livsviktig!

Prisvinneren hadde invitert bidragsytere fra ulike deler av bransjen, som serverte spennende og lærerike foredrag. Av momenter som kom fram i løpet av seminaret, kan vi nevne:

  • Det er viktig at kommunene har fokus på lekkasjearbeid på nettet
  • Det finnes gode no-dig-løsninger for rehabilitering av avløpsnettet, mens dette er mer utfordrende for vannledningsnettet.
  • Trykkreduksjon har potensial, men ikke så stort potensial som man kanskje har trodd, da det ofte er brannvannskapasiteten som ofte er dimensjonerende for trykket på vannledningsnettet. Styrte ventiler i ledningsnettet kan være aktuelt, men dette er ikke vanlig i dag, og man er bekymret for sikkerheten dersom det ikke fungerer.
  • Stikkledninger har hatt lite fokus, og dagens regelverk gjør at terskelen for å oppgradere private stikkledninger er høy, da dette har høye kostnader. Her er det store mørketall
  • Sensorteknologi kan være et viktig hjelpemiddel, det gir mye data, men man må vite hvordan man skal bruke det og hva man skal bruke det til for at dette skal være nyttig.

Du kan se opptak av seminaret i sin helhet på vår YouTube-kanal.

Vi håper å kunne invitere alle interesserte til å delta fysisk på neste års vannprisseminar, og minner om at du kan sende inn din nominasjon for Vannprisen 2021. Fristen for nominasjoner er 31. desember. Husk å inkludere en presentasjon av kandidaten du nominerer med begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat bør vinne.