Vannprisen 2016

Vannprisen 2016 blir delt ut på et eget vannprisseminar 7. april. Årets tema er valgt ut på bakgrunn av fagfeltet til årets vannprisvinner, som blir annonsert på seminaret. Det er behov for omfattende vedlikehold og utskifting av landets ledningsnett. Dette seminaret tar for seg strategier for hvordan dette arbeidet skal gjøres på best mulige måte.

Strategier for fornyelse av ledningsnettet – Vannprisen 2016

Etter seminaret arrangerer Norsk vannforening sin generalforsamling. Innkalling og årsberetning finner du på denne siden.