VANN blir digital!

Styret i Norsk vannforening har besluttet at VANN skal utgis i digitalt format via plattformen Issuu.

Fra og med VANN 4 i 2023 vil alle medlemmer få tilsendt nyhetsbrev med lenke til den digitale utgaven.
Den digitale utgivelsen er inkludert i alle typer medlemskap.

Hvis du som personlig medlem fortsatt ønsker å få tilsendt den trykte utgaven i posten må du selv registrere deg her. Prisen er kr. 400/år for personlige medlemmer.

Bedriftsmedlemmer og abonnementer fra tidligere vil fortsatt få tilsendt trykt utgave i posten inntil videre.