Vann på Nett

Vassdragsregulering

Fossekallbiotop = småkraftverkressurs?