Vann på Nett

Urbanhydrologi

Nytt fra NVE: SURF-urbanhydrologi i fokus

Quantification of risk reduction measures in urban areas due to increasing heavy summer rain. Case study – Skien municipality

Håndtering av overvann fra byene og fra urbane veger

Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Utbygging av Ensjø og gjenåpning av Hovinbekken

Håndtere overvannet i rør eller på overflaten?

Styrtregn og avrenning fra grønne tak med sedumvegetasjon

Hva gjør vi når regnet styrter ned?

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold

Lokal overflateavrenning i boligfelt: Økonomisk analyse av tiltak mot oversvømmelse

Hva hvis monsterregnet fra København 2. juli 2011 hadde falt i Norge?

Overvannsstrategi for Drammen

Grønne vegetasjonsdekkede tak – framtidens urbane tak

Målt og modellert hydrologisk ytelse til regnbed i Trondheim

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Matergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie i Veumdalen i Fredrikstad kommune. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Forslag til tiltak for å løse overvannsutfordringene i Veumfeltet, Fredrikstad. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Hydrologisk testing av regnbed for bruk som LOD-tiltak i småhusbebyggelse

Klimaendringar og følgjer for overvassavrenning

Usikkerheter i flomberegninger i urbane områder

The ExFlood project: Dealing with extreme weather in small catchments

Hva blir konsekvensene av klimaendringene for dagens avløpssystem?

Urban flood management in a changing climate

Skjødesløs bruk av begreper

Flomproblemer i urbane områder