Vann på Nett

Urbanhydrologi

Nytt fra NVE: SURF-urbanhydrologi i fokus

Quantification of risk reduction measures in urban areas due to increasing heavy summer rain. Case study – Skien municipality

Håndtering av overvann fra byene og fra urbane veger

Permeable dekker: Testfelt for demonstrasjon og måling av infiltrasjon

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Utbygging av Ensjø og gjenåpning av Hovinbekken

Hva gjør vi når regnet styrter ned?

Håndtere overvannet i rør eller på overflaten?

Styrtregn og avrenning fra grønne tak med sedumvegetasjon

Overvannsstrategi for Drammen

Grønne vegetasjonsdekkede tak – framtidens urbane tak

Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold

Lokal overflateavrenning i boligfelt: Økonomisk analyse av tiltak mot oversvømmelse

Hva hvis monsterregnet fra København 2. juli 2011 hadde falt i Norge?

Målt og modellert hydrologisk ytelse til regnbed i Trondheim

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Matergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Analyse av klimatilpasningstiltak. En casestudie i Veumdalen i Fredrikstad kommune. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Forslag til tiltak for å løse overvannsutfordringene i Veumfeltet, Fredrikstad. Mastergradsoppgave ved Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB 2012

Hydrologisk testing av regnbed for bruk som LOD-tiltak i småhusbebyggelse

Klimaendringar og følgjer for overvassavrenning

Usikkerheter i flomberegninger i urbane områder

The ExFlood project: Dealing with extreme weather in small catchments

Hva blir konsekvensene av klimaendringene for dagens avløpssystem?

Urban flood management in a changing climate

Flomproblemer i urbane områder

Skjødesløs bruk av begreper