Vann på Nett

Generelt om vannforekomster/resipienter

Litt om strøm og bølgebevegelser i innsjøer med eksempler fra Mjøsa