Vann på Nett

Forskning og undervisning

Formalin treatments before eyeing and hand-picking of Arctic charr (Salvelinus alpinus) eggs; re-evaluating the timing of antifungal treatments

Utslipp av antibiotikaresistensgener med behandlet avløpsvann til resipienten

Marine utilization of sea trout (Salmo trutta) in Tvedestrandsfjorden – an acoustic telemetry study

Bladet fra munnen: Pensjonert vannforsker – lykkeland eller faglig sorgfullt terreng?

Rekruttering av sivilingeniører og ingeniører til VA-sektoren – Status og prognoser

En historie om Humus i vann

Nytt fra Norsk Vann

Debattinnlegg: Norsk drikkevannsforskning

Nytt fra Folkehelseinstituttet

New environmental impact assessment (EIA) tools of heavy metals in acid mine drainage (AMD) waters under development in Norwegian – South African research cooperation

Hvem forvalter sann kunnskap?

Nytt fra Standard Norge: Rapport frå arbeidet i CEN/TC164/WG9 – Kjemikalie til handsaming av drikkevatn

Ingeniører i VA-bransjen – Er vi på veg mot krise?

Prognoser for rekrutteringen til VA-bransjen

Norsk vannkraftkompetanse, hvor lenge har vi den?

Etikk og forskning

Kan naturvitenskapelige metoder gi sikre svar?

Research and development of membrane filtration technology in Norway

FoU i vannrensegruppa på NTNU/SINTEF

Undersøkelser om rekruttering til VA-sektoren

Norges forskningsråd og forskeren

Utdanning innen VA ved NTNU. Problemstillinger og utfordringer

VA-kompetansen sett fra driftsassistanseorganisjonene

Utfordringer på kommunalt nivå

Sett inn alle krefter for å styrke rekrutteringen til VA-fagene

NORVARs arbeid med opplæringssystem for VA-sektoren

Kompetanse og rekruttering innen VA-bransjen sett fra rådgiversiden

Norsk laboratorievirksomhet ved en korsvei?

Drikkevannsforskning mot år 2000. Igangsatte forskningsprosjekter

Status for avløpsnettet. Miljømessig betydning av tilstanden. Resultater av nyere forskning