Vann på Nett

Fornyelsesplanlegging for infrastruktur (IAM)

Status for vannforsyningen i Norge, nasjonale mål og forskningsutfordringer