Semesteroversikt | Vår 2024

Fagtreff

15. januar | NBS (nature based solutions) naturbaserte løsninger grønne versus grå

Velkommen til fagtreff hvor du vil få aktuelle eksempler på aktiviteter som benytter NBS som tiltak, samt vurderinger av dette tiltaket i forhold til annen miljøteknologi.
Program og påmelding.

12. februar | Erfaring fra ekstremsituasjonene knyttet til Hans. Hvordan fungerte beredskapen?

Ekstremværet vi har vært gjennom den siste tiden har påvirket ulike deler av samfunnet på en måte som vi ikke har opplevd tidligere. Bli med på fagtreff hvor representanter fra ulike kommuner vil dele sine erfaringer.
Program og påmelding.

11. mars | Slam og slambehandling – nå og i fremtiden

Det er alltid utfordringer knyttet til slam fra avløpsrenseanlegg og slambehandling, men med dagens fokus på bærekraft vil flere og flere kommuner sannsynligvis tenke annerledes om det å behandle slam og hvordan utnytte ressursene i slammet. I dette fagtreffet vil eggektiv slamhåndtering som energiutnyttelse, samt miljøvennlig gjenvinning være tema.
Program og påmelding.

29. april | Spredning av fremmede arter i våre vannveier

Program og påmelding.

3. juni | Teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen

Representanter fra kommuner som har fått tildelt midler fra prosjektet kommer for å presentere sine erfaringer, og forhåpentligvis gi inspirasjon til teknologiutvikling i vannbransjen. 
Program og påmelding.

23. september | SeaBee – Dronebasert kartlegging og overvåking av kysten

SeaBee er en ny norsk infrastruktur, hvor droner og avanserte sensorer kan levere data og resultater på en rekke applikasjoner relevante for vann. For eksempel brukes SeaBee til kartlegging av naturtyper og arter i grunne marine områder, telling av sjøfugl og marine pattedyr og det kan brukes i forbindelse med estimering av vannkvalitet. Velkommen til fagtreff for å lære mer om SeaBee!
Program og påmelding.

20. mars | Verdens vanndag 2024

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs «World Water Day». Årets tema er: «Leveraging Water for Peace» som setter fokus på vannets betydning for fred og samarbeid og oppfordrer til handling for å sikre rettferdig tilgang. Terje Tvedt, professor og prisbelønt formidler, åpner seminaret med innlegget: «Kampen om vannet og geopolitikkens irrganger».

Vann er avgjørende for fred og kan utløse eller løse konflikter. Som en menneskerettighet er tilgang til rent drikkevann essensielt. Globalt står vi overfor utfordringer med vannkvalitet og -tilgjengelighet, som påvirker sosial og internasjonal stabilitet. Ujevn fordeling av vann og dårlig vannstyring kan føre til sosial uro og konflikter.

Norsk vannforening er medarrangør sammen med Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, NVE og NIVA. 

Every year, UN-Water — the UN’s coordination mechanism on water and sanitation — sets the theme for World Water Day. In 2023, the focus was on Accelerating Change. Mer info på FNs sider om tidligere arrangement. 
Program og påmelding

5. juni | Oppdrettsnæringens påvirkninger på vannmiljøet

Dagens Næringsliv og NRK har gjennom en rekke artikler satt søkelyset på ulike problemstillinger knyttet til oppdrettsnæringens påvirkning på vannmiljøet langs kysten og i vassdragene våre og på fiskens helse. Hvordan er regelverket og håndhevelsen av det i dag og hva er på trappene for å bedre situasjonen?

Program og påmelding